• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Jak prawidłowo obliczać kubaturę sauny

OBLICZANIE KUBATURY
Prawidłowy dobór pieca pod względem mocy jest uzależniony od kubatury sauny, którą należy wyliczyć w
metrach sześciennych (mnożąc powierzchnię podłogi pomieszczenia x jego wysokość). Jeśli sauna jest
zbudowana z litych bali drewnianych, wynik pomiaru kubatury należy pomnożyć razy 1,5.
Do wyniku dodać jeden metr sześcienny na każdy metr kwadratowy powierzchni ścian bez izolacji
termicznej oraz okien. Do nieizolowanych termicznie powierzchni ściennych zalicza się na przykład ściana
ogniotrwała, ceramiczna lub luksferowa.
Jeśli piec ma zostać wyposażony w boczny zbiornik wody, do wyniku pomiaru kubatury doliczamy trzy metry
sześcienne.
Przykładowo kubatura sauny o wymiarach 2 m x 3 m x 2,5 m = 15 m³. Ściana ogniotrwała ma
powierzchnię czterech metrów kwadratowych, okno jednego metra kwadratowego, a piec ma zostać
doposażony w boczny zbiornik wody. Obliczenia: 15 + 5 + 1 + 3 = 24 m³. I tę wartość należy stosować
przy doborze właściwego pieca.

Data publikacji: 30.11.2019 18:44:12

Autor artykułu: Michał Bryll (dyrektor sklepu Dobra Sauna)

Budowa i serwis saun